Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 478/2020.   (XI. 3.) rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Erre való tekintettel a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal (Lukácsháza, Szombathelyi út 2.) és kirendeltségén (Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) a személyes ügyfélfogadás 2020. november 16. napjától határozatlan ideig szünetel.

A részletes tájékoztató itt olvasható: Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségük van karácsonyi támogatás formájában települési támogatást igényelni.

A támogatásban az részesülhet, aki a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiaknak megfelel:

16/B. § (1) Karácsonyi támogatás nyújtható a Képviselő-testület határozata alapján

a) hivatalból a Cák községben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt részére,

b) kérelemre Cák községben bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére.

(2) A 16/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatás akkor állapítható meg, ha

a) a kérelmező életvitelszerűen Cák községben tartózkodik, és

b) a kérelmezőnek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 28.500,- Ft-nak a 600%-át (171.000,- Ft).

 A kérelmeket 2020. november 25. napjáig lehet benyújtani, amelyek november 30. napig kerülnek elbírálásra.

A támogatási kérelmeket és a jövedelemnyilatkozatot a Lukácsháza Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5.) személyesen ügyfélfogadási időben kérhetik (hétfőn és szerdán 08.00-11.30 óra között és 13.00-15.30 óra között, kedden és pénteken 08.00-11.30 óra között) továbbá a http://cak.hu/index.php/dokumentumtar linken is letölthetik.

A támogatás igénylésével kapcsolatban a 06-94/563-472-es telefonszámon is érdeklődhet.

Cák Község Önkormányzata az idei évre úgy döntött, hogy a korábbi években megszokott fesztiválszerű őszi rendezvényét a koronavírus helyzetre való tekintettel nem tartja meg.
 
Helyette a cáki műemlék pincesor 3 hétvégén keresztül (okt. 10-11; okt. 17-18., okt. 24-25.) kibővített kínálattal szeretne programlehetőséget kínálni az érdeklődőknek a korábban megszokott fesztiváli körítés elhagyásával.
A "Cáki gesztenyés hétvégék" elnevezésű rendezvény lehetőséget biztosítunk a helyi és a községhez köthető termelők és kézművesek bemutatkozására. A kilátogató vendégek műemléki környezetben kóstolgathatják a cáki lányok és asszonyok gesztenyés és egyéb finomságait, ízlelgethetik a helyi borokat.
 
Délutánonként egy-egy énekszó és dallam is felcsendül.
A kisgyermekes családok részére külön gyerekszigettel készülünk, lesz ugráló vár, kültéri játékok, pattogatott kukorica, vattacukor, stb.
 
A rendezvény a Cáki Sportegyesület és a Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak aktív közreműködésével valósul meg, akik sült gesztenyével és hétvégenként más és más egytálételekkel is készülnek, valamint a környező hagyományőrző és más egyesületek is tiszteletüket teszik a hétvégék valamelyikén, ki vendégszereplőként, ki aktív résztvevőként.
 
Célunk, hogy közösségi összefogással egy családias és a helyszín hangulatához illő programot kínáljunk.
 
A rendezvény belépőjegy ellenében látogatható, a belépőjegy egységesen 500,- Ft/fő (14 év alatt ingyenes). Az önkormányzat a rendezvényen befolyt összeggel a civil szervezetek működését kívánja segíteni.
A helyi lakosok számára a rendezvény látogatása ingyenes!
 
A gépjárművek parkolására a kihelyezett jelzések figyelembevételével, valamint a KRESZ szabályok betartása mellett a környező utcákban lesz biztosítva. Szükség esetén a külön parkolórész kerül megnyitásra.
 
Kérjük a rendezvényre látogatóktól a vonatkozó egészségügyi rendszabályok betartását, különösen az alábbiakat:
- tartsuk a szociális távolságot,
- gyakran és alaposan mossunk (fertőtlenítsünk) kezet,
- ne látogassa a rendezvényt, akinek tünetei vannak.
 
A szájmaszk használata ajánlott!
 
Az önkormányzat jogot formál arra, hogy a rendezvény területén egyidejű tartózkodók létszámát 500 főben korlátozza mindannyiunk biztonsága érdekében.
 
Kérünk mindenkit a fentiek elfogadására és betartására.
 
Előre is köszönjük megértő és felelősségteljes hozzáállását!

MEGHÍVÓ

 

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. szeptember 29. napján (keddi napon) 19.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Cák, Alpannónia Információs Pont (1284 hrsz.)

  

NAPIREND

1./ A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz

3./ Kőszegszerdahelyi Iskola bérleti szerződés módosítása

4./ Dohánybolt-kijelölt személyre vonatkozó javaslat

5./ Döntés a karácsonyi keretről

6./ Egyebek

 

 Cák, 2020. szeptember 23.

  

Tóth Szabolcs sk.
polgármester