A STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását, amelyre a Közszolgáltatóval megkötött megállapodás alapján 2021. július 29. (csütörtök) napon kerül sor az alábbi feltételekkel:

1.) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékot az ingatlanok elé, közterületre elhelyezve veszi át.

2.) Közszolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veszi át:

 • zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
 • szelektív hulladék (pl. kék, vagy sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
 • állati tetem,
 • gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
 • autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
 • építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör),
 • szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
 • személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
 • veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
 • elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
 • fém hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
 • kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék

 3.) A lakosság a fenti nap reggel 6:00 órájáig helyezheti ki a lomhulladékot. A szállítás megkezdését követően kihelyezésre került lomhulladékot a Közszolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.

Nyugdíjba vonulása alkalmából a mai napon elbúcsúztattuk Harangozó Vilmos plébános urat, aki 12 éven keresztül nyújtott lelki támaszt a cáki egyházközség híveinek.

Köszönettel tartozunk Vilmos atyának, hisz lelkipásztori szolgálata alatt újulhatott meg a templomunk belseje: visszakerültek a színes ólomüveg ablakok, kicserélődtek a nagy oldalablakokat, valamint a sekrestye és a torony nyílászárói, megújult a szembenéző oltár és a felolvasó állvány, megszépült a karzat és újra szép hangon szólhat az orgona. Mindezeken felül a templom vizesedése is megszüntetésre került, köszönhetően az épület körbecsövezésének.

A 12 év alatt megszámlálhatatlan keresztelőt, első áldozást, bérmálást, esküvőt és temetést tartott, a szentmisékről nem is beszélve.

Mint ahogyan Pontyos György egyházközségi vezető búcsúbeszédében megfogalmazta: „Bízunk benne, hogy az itt töltött 12 év nem merül feledésbe, nyugdíjas éveiben is szeretettel és szép emlékekkel gondol a köztünk töltött évekre, Kőszeghegyaljára és a kis falunkra, Cákra.”

A megemlékezést követően ajándéktárgyakat vehetett át az Egyházközség és az Önkormányzat részéről.

Isten áldása kísérje további életútján!

Engedd közel magadhoz a színházi élményeket a Kőszegi Várszínházban, ahol estéről estére kiragadunk a mindennapokból!
Különleges atmoszféra és színes-szíves előadások VÁRnak idén is!
 
A 2021-es évad összes produkciója elérhető weboldalukon: www.koszegivarszinhaz.hu