Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. február 13. napján (hétfői napon) 18.00 órakor Képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Cák, Polgármesteri Iroda

NAPIREND

  1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
  3. A közművelődésről szóló rendelet módosítása
  4. Közművelődési szolgáltatási terv és rendezvénynaptár elfogadása
  5. A temetőről és temetkezésről szóló rendelet tárgyalása
  6. Közbeszerzési terv elfogadása
  7. Egyebek

 

Cák, 2023. február 8.

 

Tóth Szabolcs
polgármester

Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. január 1-től a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm.rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. 

Az önkormányzat részére nyitott számla neve: Cák Község Önkormányzata
Számla száma: 10047004-00005157-02120014
Számla IBAN száma: HU73 1004 7004 0000 5157 0212 0014

A fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszú nemzetközi pénzforgalmi számán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró-vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított a Magyar Nemzeti Bank mindekor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintosszeget haladéktalanul az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű az esedékesség előtt néhány nappal korábban indítani.

Kőszegszerdahely, 2023. január 3.

 

Dr. Bende Katalin
aljegyző

Tisztelt Polgártársaim, kedves Cákiak!

 

Az újév kezdetén kívánok a Közösségünk minden tagjának örömökben és sikerekben gazdag boldog újesztendőt.

 

Az elmúlt időszak már bebizonyította, hogy közösségi összefogással és megfontolt gazdálkodással képesek vagyunk fejlődni, kiemelt eredményeket elérni.

 

A tavalyi évben közel 60 rendezvényt, eseményt sikerült megtartanunk, amelyekből a legfiatalabbtól a legidősebbig, minden korosztály megtalálhatta a számára tetsző programot.

Nagyobb rendezvényeinkkel, mint például a Télkergető-tavaszváró, a Péter-Pál búcsú, vagy a Gesztenyés Gasztro Fesztivál, már képesek vagyunk a településünkön túlról is bevonzani a kikapcsolódni vágyókat, ugyanakkor programjaink túlnyomó része elsősorban a helyieknek szól (disznóvágás, falunap családi és gyereknapok, stb.).

 

Mindezek magvalósításáért köszönet illeti civil szervezeteinket, a szépkorúak klubját, a fiatal anyukák és a táncos lábú óvodásaink formációit, és nem utolsó sorban az állandó és rendszeres segítőinket.

 

A korábbi évek fejlesztési ütemét a tavalyi évben is sikerült folytatni, ehhez rengeteg munkát fektettünk a pályázatok előkészítésébe és a kivitelezések megvalósításába. Az év első felében megvásárolt kommunális eszközökkel (traktor, közterületi karbantartó eszközök), majd az év végi tetőcsere (Közösségi Ház) befejezésével az elmúlt három esztendőben 150 millió forintot is meghaladó beruházásokat, fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, amelyekhez jelentős saját forrásokat is tudtunk biztosítani a stabil vagyoni hátterünknek köszönhetően.

 

Ezt a fejlődést az idei évben is folytatni kívánjuk, hisz számos feladat áll előttünk, elég csak az önkormányzati útjaink állapotára, vagy éppen a közműhálózatunk problémáira gondolni. S bár a fejlesztések mellett elkötelezettek vagyunk, annak léptékét jelentősen befolyásolni fogja az idei évre beszűkült pályázati források elérhetősége vagy az önkormányzati szektort érintő drasztikus energiaár-emelkedés.

 

Mindezekkel együtt nehéz és kihívásokkal teli év vár ránk, amelyet csak közösségünk összefogásával, az egymás iránti bizalommal tudunk csak a magunk javára fordítani. Az előző időszak tapasztalata alapján büszkén mondhatom, hogy ez az összefogás és bizalom létezik közösségünkben, amely erőt ad a következő időszak feladatainak megoldásához, melyet ezúton is köszönök mindenkinek.

Együtt többet érünk, együtt többet elérünk!

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében:

 

Tóth Szabolcs
polgármester