Tisztelt Lakosok! 

Az utóbbi időben megszaporodott ebtartási problémákra reagálva, az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet a felelős állattartás alapvető szabályaira.

Az állattartásra vonatkozó részletes szabályokat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet határozza meg:

 1. Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
 2. Az állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell.
 3. Négy (4) hónaposnál idősebb ebet transzponderrel (mikrochip) kell ellátni.
 4. Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal (kötelező és rendszeres oltások).
 5. Az állattartó köteles az eb megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról gondoskodni.
 6. Az állattartó köteles az eb szökésének megakadályozásáról gondoskodni. Eb más állat, ember biztonságát nem veszélyeztetheti! Az eb tartása a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül nem zavarhatja.
 7. Ebet tartósan kikötve tartani TILOS! Kistestű ebet 10 m²-nél, közepes testű ebet 15 m²-nél, nagy testű ebet 20 m²-nél kisebb területen tartósan tartani TILOS!
 8. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
 9. Közterületen az eb más állatot, sem embert harapásával nem veszélyeztethet.
 10. Az eb ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani!

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Teendők gazdátlan állat észlelése esetén

Amennyiben a településen ismeretlen, gazdátlan, kóbor kutyát lát:

 1. és a kóborló eb barátságos és biztonsággal megfogható, célszerű elvinni egy ingyenes chipleolvasó helyre (pl.: állatorvosi rendelő, gyepmesteri telep, egyes benzinkutak), hogy megtalálja a gazdáját. 
 1. hívja a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi Kirendeltségét (94/563-472), hogy a hivatal értesíthesse az ebrendészt. Fontos, hogy a bejelentő megvárja az ebrendész kiérkezését, és a kiérkezésig kövesse a kutya mozgását, megkönnyítve ezzel a befogását ellenkező esetben a befogás sikertelen lesz.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a felelős állattartás szabályait tartsák be!

  

Tóth Szabolcs
polgármester