Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. december 16. napján (pénteki napon) 16.30 órakor Képviselő-testületi ülést, majd 17.00 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Cák, Közösségi Ház

Ülés napirendje:

 1. SZMSZ módosítása
 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv
 3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
 4. Sartoris 2022. évi támogatása
 5. Sartoris szerződés módosítása 2023. évre
 6. Egyebek

 

Közmeghallgatás napirendje:

 1. Beszámoló az Önkormányzati Képviselő-testület 2022.  évi munkájáról
 2. Az Önkormányzat vagyoni, gazdasági helyzetének bemutatása
 3. Tájékoztatás a lakóhely környezeti állapotának értékeléséről
 4. A jövő évi tervek ismertetése
 5. Lakosság véleményének kikérése a kihelyezett háziorvosi rendelés jövőjéről
 6. Egyebek

 

Cák, 2022. december 8.

 

Tóth Szabolcs
polgármester